• Tổng Đài: 024.2210.8888

  • Bảo Hành: 0966.888.887

Xe điện Vespas Dibao 2019
Xe điện Vespas Dibao 2019
Giá: 17.400.000 đ 14.900.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
Giá: 17.300.000 đ 14.800.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Aima Jeek
Xe điện Aima Jeek
Giá: 21.000.000 đ 18.500.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Vespas Dibao 2018
Xe điện Vespas Dibao 2018
Giá: 16.400.000 đ 13.900.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Z3 Yadea DK
Xe điện Z3 Yadea DK
Giá: 20.600.000 đ 18.100.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Cub Halim 50cc
Xe Cub Halim 50cc
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Cub 81
Xe Cub 81
Giá: 15.000.000 đ 12.500.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe ga Giorno Espero 50CC
Xe ga Giorno Espero 50CC
Giá: 20.000.000 đ 17.500.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy tay ga 50CC Espero
Xe máy tay ga 50CC Espero
Giá: 21.800.000 đ 19.300.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Máy Tay Ga 50cc Nioshima
Xe Máy Tay Ga 50cc Nioshima
Giá: 22.000.000 đ 19.500.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xmen HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Xe điện Xmen HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Giá: 18.300.000 đ 15.800.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xman HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Xe điện Xman HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Giá: 18.300.000 đ 15.800.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xman Yadea một phanh đĩa
Xe điện Xman Yadea một phanh đĩa
Giá: 17.000.000 đ 14.500.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xmen JVC phanh đĩa (Hai giảm xóc)
Xe điện Xmen JVC phanh đĩa (Hai giảm xóc)
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
Giá: 16.400.000 đ 13.900.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xman Yadea 2019
Xe điện Xman Yadea 2019
Giá: 19.000.000 đ 16.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện JVC Jeek F1
Xe điện JVC Jeek F1
Giá: 16.100.000 đ 13.600.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xmen JVC phanh cơ
Xe điện Xmen JVC phanh cơ
Giá: 15.300.000 đ 12.800.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN ZOOMER DIBAO 2018
XE ĐIỆN ZOOMER DIBAO 2018
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Zoomer Before All
Xe điện Zoomer Before All
Giá: 14.000.000 đ 11.500.000đ -18%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Zoomer Anbico 2018
Xe điện Zoomer Anbico 2018
Giá: 15.200.000 đ 12.700.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Jeek Dibao
Xe máy điện Jeek Dibao
Giá: 18.500.000 đ 16.000.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Anmshi V8
Xe điện Anmshi V8
Giá: 17.500.000 đ 15.000.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Jeek New Dibao
Xe máy điện Jeek New Dibao
Giá: 19.100.000 đ 16.600.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Before All Jeek Bat
Xe máy điện Before All Jeek Bat
Giá: 18.000.000 đ 15.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Vespas Nioshima F1 2019
Xe điện Vespas Nioshima F1 2019
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Vespas Primavena
Xe máy điện Vespas Primavena
Giá: 15.300.000 đ 12.800.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Điện Roma S Dkbike
Xe Điện Roma S Dkbike
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Roma SE DK
Xe điện Roma SE DK
Giá: 16.800.000 đ 14.300.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện DK Luxury hai phanh đĩa
Xe điện DK Luxury hai phanh đĩa
Giá: 17.000.000 đ 14.500.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Gogolo Dibao
Xe điện Gogolo Dibao
Giá: đ Liên hệđ -%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Aima Mine Plus DK
Xe điện Aima Mine Plus DK
Giá: 20.300.000 đ 17.800.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện C-UMI Yadea
Xe máy điện C-UMI Yadea
Giá: 19.000.000 đ 16.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Butterfly Dibao
Xe máy điện Butterfly Dibao
Giá: 17.000.000 đ 14.500.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Venus Terra Motors
Xe máy điện Venus Terra Motors
Giá: 21.400.000 đ 18.900.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Điện Dibao Nami
Xe Điện Dibao Nami
Giá: 15.800.000 đ 13.300.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
Giá: 13.400.000 đ 11.800.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Samurai DK
Xe đạp điện Samurai DK
Giá: 14.700.000 đ 12.200.000đ -18%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện DK Samurai 2018
Xe điện DK Samurai 2018
Giá: 15.700.000 đ 13.200.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Star TSBike
Xe đạp điện Star TSBike
Giá: 11.300.000 đ 8.800.000đ -23%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
Giá: 15.500.000 đ 13.000.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Honda Model M8
Xe điện Honda Model M8
Giá: 16.000.000 đ 13.500.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện M133 Sport 2018
Xe điện M133 Sport 2018
Giá: 10.000.000 đ 7.500.000đ -25%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Giant 133DS
Xe máy điện Giant 133DS
Giá: 17.400.000 đ 14.900.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện 133GS DKBike
Xe máy điện 133GS DKBike
Giá: 16.100.000 đ 13.600.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Giant M133P+(Plus)
Xe điện Giant M133P+(Plus)
Giá: 15.000.000 đ 12.500.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Terra Motors D750
Xe điện Terra Motors D750
Giá: 16.500.000 đ 14.000.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Dibao 133SS 5 Acquy 20A
Xe điện Dibao 133SS 5 Acquy 20A
Giá: 14.900.000 đ 12.400.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
Giá: 13.400.000 đ 10.900.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Ninja-S acquy 20A
Xe điện Ninja-S acquy 20A
Giá: 13.000.000 đ 10.500.000đ -20%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
Giá: 13.300.000 đ 10.800.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Dibao
Xe đạp điện Ninja Dibao
Giá: 11.700.000 đ 9.200.000đ -22%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
Giá: 11.900.000 đ 9.400.000đ -22%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Juno Yadea
Xe đạp điện Juno Yadea
Giá: 12.300.000 đ 9.800.000đ -21%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SPK48
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SPK48
Giá: 15.000.000 đ 12.500.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD18
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD18
Giá: 15.000.000 đ 12.500.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Đạp Điện Yamaha Icats H3
Xe Đạp Điện Yamaha Icats H3
Giá: 13.000.000 đ 11.000.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Yamaha Icats N2
Xe điện Yamaha Icats N2
Giá: 13.500.000 đ 11.000.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk 18A
Xe đạp điện Dk 18A
Giá: 11.300.000 đ 8.800.000đ -23%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Miku Max
Xe đạp điện Miku Max
Giá: 12.800.000 đ 10.300.000đ -20%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Poke
Xe đạp điện Dk Poke
Giá: 11.300.000 đ 8.800.000đ -23%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Honda A6
Xe đạp điện Honda A6
Giá: 13.000.000 đ 10.500.000đ -20%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Emmy
Xe đạp điện Dk Emmy
Giá: 11.300.000 đ 8.800.000đ -23%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Tron
Xe đạp điện Dk Tron
Giá: 13.300.000 đ 10.800.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Honda M6
Xe đạp điện Honda M6
Giá: 13.500.000 đ 11.000.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện 3 bánh
Xe điện 3 bánh
Giá: 20.000.000 đ 17.500.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Ô tô điện nhập khẩu
Ô tô điện nhập khẩu
Giá: đ Liên hệđ -%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Maxbike
Xe đạp điện Maxbike
Giá: 11.500.000 đ 9.000.000đ -22%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.

Gửi bình luận

* Vui lòng nhập thông tin
Câu hỏi & Bình luận.