• Tổng Đài: 024.2210.8888

  • Bảo Hành: 0966.888.887

Xe điện Vespas Dibao 2018
Xe điện Vespas Dibao 2018
Giá: 15.900.000 đ 13.900.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
Xe điện HSdeluxe Z3 Yadea limited edition 3000 chiếc
Giá: 17.800.000 đ 14.800.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Aima Jeek
Xe điện Aima Jeek
Giá: 19.800.000 đ 17.800.000đ -11%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Samurai DK
Xe đạp điện Samurai DK
Giá: 14.200.000 đ 12.200.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện DK Samurai 2018
Xe điện DK Samurai 2018
Giá: 15.200.000 đ 13.200.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Ô tô điện nhập khẩu
Ô tô điện nhập khẩu
Giá: đ Liên hệđ -%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện C-UMI Aima
Xe máy điện C-UMI Aima
Giá: 18.200.000 đ 16.200.000đ -11%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Vespas Primavena
Xe máy điện Vespas Primavena
Giá: 14.800.000 đ 12.800.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Anmshi V8
Xe điện Anmshi V8
Giá: 17.000.000 đ 15.000.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Xmen Osakar
Xe máy điện Xmen Osakar
Giá: 14.900.000 đ 12.900.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xmen HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Xe điện Xmen HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Giá: 18.800.000 đ 15.800.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xman Yadea một phanh đĩa
Xe điện Xman Yadea một phanh đĩa
Giá: 16.500.000 đ 14.500.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Xman HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Xe điện Xman HS Deluxe 2018 (2 phanh đĩa)
Giá: 18.800.000 đ 15.800.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Venus Terra Motors
Xe máy điện Venus Terra Motors
Giá: 20.900.000 đ 18.900.000đ -10%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN ZOOMER DIBAO 2018
XE ĐIỆN ZOOMER DIBAO 2018
Giá: 15.900.000 đ 13.900.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Jeek New Dibao
Xe máy điện Jeek New Dibao
Giá: 18.600.000 đ 16.600.000đ -11%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Butterfly Dibao
Xe máy điện Butterfly Dibao
Giá: 16.500.000 đ 14.500.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
XE ĐIỆN XMEN PLUS DIBAO
Giá: 16.300.000 đ 14.300.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Điện Roma S Dkbike
Xe Điện Roma S Dkbike
Giá: 15.500.000 đ 13.500.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Zoomer Anbico 2018
Xe điện Zoomer Anbico 2018
Giá: 14.700.000 đ 12.700.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
Xe điện Honda A6 phiên bản 2018
Giá: 12.100.000 đ 10.100.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Zoomer Before All
Xe điện Zoomer Before All
Giá: 13.500.000 đ 11.500.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Juno Yadea
Xe đạp điện Juno Yadea
Giá: 11.800.000 đ 9.800.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Gogolo Dibao hai phanh đĩa
Xe điện Gogolo Dibao hai phanh đĩa
Giá: 17.100.000 đ 15.100.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Điện Dibao Nami
Xe Điện Dibao Nami
Giá: 15.300.000 đ 13.300.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Giant 133DS
Xe máy điện Giant 133DS
Giá: 16.600.000 đ 14.600.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Giant M133P+(Plus)
Xe điện Giant M133P+(Plus)
Giá: 14.500.000 đ 12.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện M133 Sport 2018
Xe điện M133 Sport 2018
Giá: 9.500.000 đ 7.500.000đ -22%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Dibao 133SS 5 Acquy 20A
Xe điện Dibao 133SS 5 Acquy 20A
Giá: 15.500.000 đ 12.400.000đ -20%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SLI48
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SLI48
Giá: 17.700.000 đ 15.700.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SPK48
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE SPK48
Giá: 14.500.000 đ 12.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD18
XE ĐẠP ĐIỆN BRIDGESTONE PKD18
Giá: 14.500.000 đ 12.500.000đ -14%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Lyva
Xe điện Lyva
Giá: 13.900.000 đ 11.900.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk 18A
Xe đạp điện Dk 18A
Giá: 10.800.000 đ 8.800.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
XE ĐIỆN MILAN 2 ESPERO 5 ACQUY 20A
Giá: 13.800.000 đ 11.800.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Poke
Xe đạp điện Dk Poke
Giá: 10.800.000 đ 8.800.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Ninja-S acquy 20A
Xe điện Ninja-S acquy 20A
Giá: 11.900.000 đ 9.900.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H4
XE ĐẠP ĐIỆN YAMAHA ICATS H4
Giá: 11.600.000 đ 9.600.000đ -18%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Emmy
Xe đạp điện Dk Emmy
Giá: 10.800.000 đ 8.800.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Dk Tron
Xe đạp điện Dk Tron
Giá: 12.800.000 đ 10.800.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe máy điện Before All Jeek Bat
Xe máy điện Before All Jeek Bat
Giá: 17.500.000 đ 15.500.000đ -12%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Honda M6
Xe đạp điện Honda M6
Giá: 11.900.000 đ 9.900.000đ -17%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Dibao
Xe đạp điện Ninja Dibao
Giá: 11.200.000 đ 9.200.000đ -18%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
Xe đạp điện Ninja Dibao Eco
Giá: 12.800.000 đ 10.800.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Nijia Plus 2017
Xe đạp điện Nijia Plus 2017
Giá: 11.400.000 đ 9.400.000đ -18%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện 3 bánh
Xe điện 3 bánh
Giá: 19.000.000 đ 17.000.000đ -11%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe Cub 81_ic
Xe Cub 81_ic
Giá: 13.500.000 đ 11.500.000đ -15%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện HTC Exciter
Xe điện HTC Exciter
Giá: 10.700.000 đ 8.700.000đ -19%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe điện Giant M133S+(Plus)
Xe điện Giant M133S+(Plus)
Giá: 15.800.000 đ 13.800.000đ -13%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.
Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
Xe đạp điện Ninja Plus acquy 20A
Giá: 12.900.000 đ 10.900.000đ -16%
-Tặng mũ bảo hiểm trị giá 220.000 đ.
-Giá liêm yết đã trừ lì xì 1.500.000 đ.

Gửi bình luận

* Vui lòng nhập thông tin
Câu hỏi & Bình luận.